+32 (0)56 36 17 10 ma. t/m vr. van 8-12 en 13:30-17:30
×

Nieuwtjes en klanten in de kijker

Lees onze nieuwtjes op de site en blijf  via onze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe diensten en belangrijke wijzigingen op vlak van uw risico's.

Klantenzones

Specialisaties

In de 80 jaar dat we KMO's begeleiden in het verzekeren van hun grootste risico's, bouwden we diepgaande expertise uit in een aantal domeinen. 

Bouw

Bouw

Wij zijn reeds vele tientallen jaren actief in de bouwsector. Van grote aannemers tot betonfabrikanten, architecten, studieburelen, aannemers...
Machinebreuk

Machinebreuk

Via de verzekering machinebreuk kan je onvoorzienbare en plotselinge schade aan uw machine verzekeren. Dat kan via een polis genoemde...

Andere domeinen

U & uw medewerkers

Arbeidsongevallen
U & uw medewerkers

Arbeidsongevallen

In België bent u door de wet van 10/04/1971 verplicht om uw personeel te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Dit zowel op het...
Levensverzekering
U & uw medewerkers

Levensverzekering

De term levensverzekering wordt vaak enkel met het risico overlijden geassocieerd. Nochtans kan men met levensverzekeringen ook sparen...
Hospitalisatie
U & uw medewerkers

Hospitalisatie

Een opname in het ziekenhuis kan uw werknemers handenvol geld kosten. Het ziekenfonds betaalt een groot deel van de kosten voor...
Gewaarborgd inkomen
U & uw medewerkers

Gewaarborgd inkomen

De polis gewaarborgd inkomen biedt u een vangnet wanneer u, als gevolg van een ziekte of een ongeval, arbeidsongeschikt...

Uw patrimonium

Brandverzekering
Uw patrimonium

Brandverzekering

Voor schade aan uw gebouw of inhoud door een van onderstaande gevallen. brand, ontploffing, bliksem, neerstorten van vliegtuigen en...
Bedrijfsschade
Uw patrimonium

Bedrijfsschade

De meeste ondernemingen hebben de reflex om hun gebouwen tegen brand, storm, hagel enz. te verzekeren. Maar er wordt niet stilgestaan bij wat de...
Vervoerde goederen
Uw patrimonium

Vervoerde goederen

Waarom goederen laten verzekeren als de vervoerder toch voor de geleden schade aansprakelijk is? Vaak volstaat de aansprakelijkheidsverzekering...
Alle risico zonnepanelen
Uw patrimonium

Alle risico zonnepanelen

Alle risico zonnepanelen voorziet in dekking voor alle onvoorzienbare en plotse materiële schade aan uw installatie en ook diefstal...
Alle risico bureautica
Uw patrimonium

Alle risico bureautica

Deze verzekering waarborgt alle onvoorzienbare en plotselinge schade inclusief diefstal van … : … vaste computers. … laptops. …...
ABR verzekering
Uw patrimonium

ABR verzekering

Bouwen is mensenwerk en waar mensen aan het werk zijn, loopt soms iets mis. Bouwen blijft een riskante onderneming die altijd met risico’s gepaard...
Machinebreuk
Uw patrimonium

Machinebreuk

Via de verzekering machinebreuk kan u onvoorzienbare en plotselinge schade aan uw machine verzekeren. Dat kan via...

Uw mobiliteit

Auto
Uw mobiliteit

Auto

Wettelijk bent u verplicht om u te verzekeren voor schade die u met uw voertuig veroorzaakt aan derden. Naast de verplichte BA verzekering zijn er...
Reisbijstand
Uw mobiliteit

Reisbijstand

Thuis of eender waar ter wereld gewond of ziek worden. Thuis, in België of waar ook in Europa een panne of ongeval hebben met de wagen. In het...

Uw bedrijfswerking

Rechtsbijstand
Uw bedrijfswerking

Rechtsbijstand

In geval van betwisting of ongeval zijn uw rechten niet automatisch gegarandeerd. De toegang tot justitie is niet...
Burgerlijke aansprakelijkheid
Uw bedrijfswerking

Burgerlijke aansprakelijkheid

Door de uitvoering van uw activiteit kan er schade toegebracht worden aan derden. Deze kan te wijten zijn aan een foutieve handeling, een...
Bestuurders aansprakelijkheid
Uw bedrijfswerking

Bestuurders aansprakelijkheid

Als bestuurder kan u door verschillende partijen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (onvrijwillige) fouten of schendingen. Hierbij...
Beroeps- aansprakelijkheid
Uw bedrijfswerking

Beroeps- aansprakelijkheid

Deze verzekering is vooral bedoeld voor intellectuele beroepen of dienstverlening in de bouwsector zoals consultants, boekhouders,...
10-jarige BA
Uw bedrijfswerking

10-jarige BA

We moeten hier duidelijk een onderscheid maken tussen de wettelijke aansprakelijkheid en de verplichting om een verzekering te nemen. Indien...
Objectieve aansprakelijkheid na brand en ontploffing
Uw bedrijfswerking

Objectieve aansprakelijkheid na brand en ontploffing

Als uitbater van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek is men objectief aansprakelijk (aansprakelijkheid zonder fout) voor schade...
Kredietverzekering
Uw bedrijfswerking

Kredietverzekering

Een kredietverzekering beschermt uw onderneming tegen de wanbetaling van uw schuldvorderingen. Een dergelijke situatie kan zich voordoen...
Cyber
Uw bedrijfswerking

Cyber

De voortschrijdende digitalisering van bedrijven brengt een grote lading nieuwe risico’s met zich mee. Recente nieuwsberichten tonen aan dat deze...
Milieurisico's
Uw bedrijfswerking

Milieurisico's

Milieurisico’s worden in veel bedrijfssectoren miskend. U ligt niet wakker van milieuvervuiling omdat u geen vervuilende stoffen gebruikt of...

Professionele begeleiding nodig bij het voorzien van de juiste polissen?

Dankzij onze ervaring en opgebouwde kennis weten we perfect hoe we uw onderneming moeten verzekeren

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×