+32 (0)56 36 17 10 ma. t/m vr. van 8-12 en 13:30-17:30
×

Nieuwtjes en klanten in de kijker

Lees onze nieuwtjes op de site en blijf  via onze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe diensten en belangrijke wijzigingen op vlak van uw risico's.

Klantenzones

10-jarige BA

We moeten hier duidelijk een onderscheid maken tussen de wettelijke aansprakelijkheid en de verplichting om een verzekering te nemen.

Indien men niet onder de verzekeringsplicht valt kan men toch aansprakelijk gesteld worden.

Het blijft dus hoe dan ook raadzaam om een verzekering af te sluiten als de verzekeringsplicht niet voor u van toepassing is.

Iedere aannemer of architect kan op basis van onderstaande artikels aansprakelijk gesteld worden:

Artikel 1792 van het burgerlijk wetboek :

“Indien een gebouw dat tegen een vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn de architect en de aannemer daardoor gedurende tien jaar aansprakelijk.”

Artikel 2270 van het burgerlijk wetboek :

"Na verloop van tien jaren zijn architecten en aannemers ontslagen van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid."

Op wie is de verzekeringsplicht van toepassing?

Enkel aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector die prestaties of werken uitvoeren die de gesloten ruwbouw realiseren zijn onderworpen aan de verzekeringsplicht.

De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor zijn onderaannemers!

Aannemer

 • Voor werken voor rekening van een 3e
 • Tegen een vergoeding
 • Het gaat om onroerende werken

Dienstverleners in de bouwsector en bouwpromotoren die ook aannemer zijn

 • Voor immatriële prestaties voor rekening van een 3e
 • Tegen een vergoeding
 • Het gaat om onroerende werken

Architect

 • Architect in de zin van art. 2 wet van 20/02/1939
 • In België uitgevoerde werken en geleverde prestaties

 

Aannemer

 • Voor werken voor rekening van een 3e
 • Tegen een vergoeding
 • Het gaat om onroerende werken

Dienstverleners in de bouwsector en bouwpromotoren die ook aannemer zijn

 • Voor immatriële prestaties voor rekening van een 3e
 • Tegen een vergoeding
 • Het gaat om onroerende werken

Architect

 • Architect in de zin van art. 2 wet van 20/02/1939
 • In België uitgevoerde werken en geleverde prestaties

 

Voor welke werken?

Aan onderstaande voorwaarden moet voldaan worden:

Aan een woning/appartement in België

Aan de gesloten ruwbouw

Die een impact kunnen hebben op de stabiliteit en de soliditeit van een gebouw

Die de waterdichtheid verzekeren welke een impact kan hebben op de stabiliteit en de soliditeit van een gebouw

Waarvoor tussenkomst van een architect verplicht

Wat is een woning?

Dit is een gebouw bestemd voor bewoning:

een gebouw of het gedeelte van een gebouw, inzonderheid een eengezinswoning of een appartement,

gebouwen gedeeltelijk ingericht voor bewoning, zoals de woningen met een kantoor voor het uitoefenen van een vrij beroep

“gemengde gebouwen” = gebouwen die beschouwd worden als hoofdzakelijk bestemd voor bewoning wanneer meer dan 50% van de oppervlakte bestemd is voor gezinsactiviteiten.

Met uitsluiting van:

 • kantoorgebouwen van 5 verdiepingen met ook een kleine studio van 50m² voor een conciërge.
 • collectieve bewoning: kloosters, klinieken, ziekenhuizen, gestichten… evenmin als studentenkamers

Wat is ruwbouw?

De gesloten ruwbouw (!)

Grondwerken

Funderingswerken

Open ruwbouwwerken

Dakwerken

Isolatiewerken

Gevelwerken

Buitenschrijnwerk

Grijze zone:

 • Alle andere werken van afwerking en uitrusting
 • Deze moeten zich verzekeren wanneer hun werken een impact hebben op de stabiliteit en/of de waterdichtheid van de buitenschil zoals loodgieter, elektricien...

Gesloten ruwbouw

De gesloten ruwbouw is samengesteld uit, enerzijds, de dragende elementen die bijdragen tot de stabiliteit en de soliditeit van het verzekerde bouwwerk en uit alle andere elementen die erin geïntegreerde of er deel van uitmaken (trappen, scheidingswanden, ingebouwde leidingen), en anderzijds uit de elementen die het wind- en waterdicht maken (dak, buitenschrijnwerk). Concreet betekent dit dat technieken en  afwerking niet onder het beoogde begrip van gesloten ruwbouw vallen (tenzij ze een stabiliteitsprobleem kunnen veroorzaken !).

De verplichte verzekering geldt dus voor aannemers die de gesloten ruwbouw opbouwen en dus niet voor aannemers die de ruwbouw afwerken.

Aannemers die deze werken uitvoeren, zoals de parketplaatser, de schilder, de loodgieter, de elektricien enzovoort, nemen geen deel aan de realisatie van de gesloten ruwbouw en zijn dienvolgens niet onderworpen aan de verzekeringsplicht.

Verzekering

Alhoewel de aansprakelijkheid onbeperkt is wordt de verzekeringsplicht beperkt tot €500.000 aan abex index 754.

De architect heeft de plicht om te controleren of de aannemers die de werf betreden verzekerd zijn. Zonder verzekering kan man dus niet op de werf starten.

Er kan op verschillende manieren een verzekering afgesloten worden:

Eén globale verzekeringspolis onderschreven voor rekening van alle verzekeringsplichtigen.

Eén verzekeringspolis per aannemer, architect, dienstverlener in de bouwsector.

 • in de vorm van een jaarpolis voor alle werven
 • in de vorm van één polis per project

Als men als aannemer een polis afsluit is uw onderaannemer ook in deze polis mee opgenomen.

Uw bouw goed laten verzekeren?

Daarvoor kan u op onze expertise rekenen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×