+32 (0)56 36 17 10 ma. t/m vr. van 8-12 en 13:30-17:30
×

Nieuwtjes en klanten in de kijker

Lees onze nieuwtjes op de site en blijf  via onze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe diensten en belangrijke wijzigingen op vlak van uw risico's.

Klantenzones

Vervoerde goederen

Waarom goederen laten verzekeren als de vervoerder toch voor de geleden schade aansprakelijk is?

Vaak volstaat de aansprakelijkheidsverzekering van de vervoerder niet om verlies of schade gedurende het transport volledig te vergoeden.

De vervoerder is slechts beperkt aansprakelijk

In veel gevallen zal de eigenaar niet of slechts gedeeltelijk vergoed worden door de vervoerder en/of zijn verzekeraars, aangezien...

… er ontheffingsgronden of omstandigheden zijn waarvoor de vervoerder niet verantwoordelijk kan gesteld worden.

… men geen inzage heeft in de verzekeringspolis van de vervoerder.

… er verschillende andere factoren zijn die de vergoeding kunnen bepalen.

Bovendien moet men rekening houden met de beperkte aansprakelijkheid die van toepassing is voor de verschillende vervoerkanalen, zoals luchtvaart en baanvervoer (CMR). U krijgt hiervoor maar een beperkte vergoeding (bvb. +- €10/kg voor baanvervoer).

Enkele concrete voorbeelden waarbij u zelfs helemaal niet zal vergoed worden door de transporteur:

overmacht (storm op zee, gewapende overval, oorlog, staking en oproer)

ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is

faillissement van de vervoerder

onvoldoende verzekering van de vervoerder

niet betaling van de verzekeringspremie door de vervoerder

behandeling, lading, stuwing of lossing van de goederen gebeurde niet door de transporteur

onvoldoende of onvolledige merken en nummers van de colli

goederen die door hun aard onderhevig zijn aan totaal of gedeeltelijk verlies (braak, bederf, lekkage)

gebrek aan zorg of nalatigheid van de maritieme of luchtvervoerder

Een alle risico dekking is hiervoor de oplossing

Deze verzekering waarborgt de verzekerde voorwerpen tegen elk verlies en elke toevallige schade te wijten aan om het even welke oorzaak zoals brand, bliksem, ontploffing, val, diefstal …

Dit onder voorbehoud van een aantal uitsluitingen zoals …

… krassen, schrammen, roest, oxydatie en ontkleuring bij onverpakte goederen

… slechte verpakking

… de gewone ontregelingen van elektrische, elektronische en mechanische aard

U vervoert tegen betaling goederen van derden over de weg?

Als vervoerder bent u aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies, beschadiging en vertraging in de aflevering van de vervoerde goederen en dit conform het CMR verdrag.

Ondanks dat u wellicht beperkt aansprakelijk bent, kan de schade toch enorm oplopen. Een degelijke transportverzekering is dan ook geen overbodige luxe.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×