+32 (0)56 36 17 10 ma. t/m vr. van 8-12 en 13:30-17:30
×

Nieuwtjes en klanten in de kijker

Lees onze nieuwtjes op de site en blijf  via onze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe diensten en belangrijke wijzigingen op vlak van uw risico's.

Klantenzones

Milieurisico’s

Milieurisico’s worden in veel bedrijfssectoren miskend. U ligt niet wakker van milieuvervuiling omdat u geen vervuilende stoffen gebruikt of produceert. Toch kan uw onderneming veel vervuilender zijn dan u denkt.

Denk maar aan een brand die door omstandigheden bij elk bedrijf kan voorvallen. Onaangename gevolgen hiervan zijn bodem en luchtvervuiling. En zo zijn er nog verschillende gevaren die milieuschade kunnen aanrichten.

Veelvoorkomende oorzaken van bodem- en grondwaterverontreiniging

lekkende ondergrondse en bovengrondse tanks en leidingen

herhaaldelijk morsen van vervuilende stoffen tijdens dagelijkse activiteiten

geen of beperkte opvang van vervuild regenwater of bluswater

slecht onderhouden opvangbekkens

gebrekkige housekeeping

Bovendien wordt de milieuwetgeving steeds strenger!

Milieurisico’s worden in veel bedrijfssectoren miskend. U ligt niet wakker van milieuvervuiling omdat u geen vervuilende stoffen gebruikt of produceert. Toch kan uw onderneming veel vervuilender zijn dan u denkt.

Denk maar aan een brand die door omstandigheden bij elk bedrijf kan voorvallen. Onaangename gevolgen hiervan zijn bodem en luchtvervuiling. En zo zijn er nog verschillende gevaren die milieuschade kunnen aanrichten.

Enkele voorbeelden van gemaakte kosten bij schade

inzet van een bodemdeskundige; het afgraven en saneren van de bodem en ‘pump & treat’ behandeling van de drijflaag

Kostprijs: € 650.000

het afschuimen van het water, het afgraven van de bodem en het verwerken van de afval

Kostprijs: € 380.000

het boren van monitoring putten, lab analyses, het oppompen van het grondwater en installatie van een actief kool waterzuiveringsinstallatie

Kostprijs: € 350.000

inzet van een bodemdeskundige; het afgraven en saneren van de bodem en ‘pump & treat’ behandeling van de drijflaag

Kostprijs: € 650.000

het afschuimen van het water, het afgraven van de bodem en het verwerken van de afval

Kostprijs: € 380.000

het boren van monitoring putten, lab analyses, het oppompen van het grondwater en installatie van een actief kool waterzuiveringsinstallatie

Kostprijs: € 350.000

Hoe kan bodem- & grondwaterverontreiniging ontdekt worden?

In de eerste plaats wordt verontreiniging ontdekt door periodieke bodemonderzoeken die wettelijk worden vastgelegd en uitgevoerd door bodemexperten.

Daarnaast wordt verontreiniging vaak ontdekt zonder dat er bodemonderzoeken aan te pas komen.

Veelvoorkomende situaties:

tijdens graafwerken (op eigen site, maar ook op naburige sites)

bij derden, wanneer de vervuiling migreert naar grondwaterbronnen of eender welk oppervlaktewater

geurhinder in de omgeving

lichamelijke of stoffelijke klachten van de buren

vermindering van de biodiversiteit (fauna en flora)

Een milieupolis voorziet in volgende waarborgen

Standaard zijn volgende dekkingen voorzien:

verliezen ten gevolge van zowel accidentele als graduele verontreiniging

saneringskosten op de eigen site

saneringskosten op sites van derden

lichamelijk letsel aan derden ten gevolge van een verontreiniging

stoffelijke schade aan derden ten gevolge van een verontreiniging

schade aan de biodiversiteit

preventiekosten: beperken van de schade om een verergering van de verontreiniging te voorkomen

verdedigingskosten

gespecialiseerde bijstand

Bijkomende dekking kan afgesloten worden voor …

… milieuschade veroorzaakt door het transport van goederen

… eigen bedrijfsschade

… milieuaansprakelijkheid van aannemers

… verliezen veroorzaakt door verontreinigingen afkomstig van activiteiten uit het verleden

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×