+32 (0)56 36 17 10 ma. t/m vr. van 8-12 en 13:30-17:30
×

Nieuwtjes en klanten in de kijker

Lees onze nieuwtjes op de site en blijf  via onze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe diensten en belangrijke wijzigingen op vlak van uw risico's.

Klantenzones

Niet aangegeven jonge bestuurder. Pas op voor fraude!

De begrippen "voornaamste bestuurder" en "gebruikelijke bestuurder" zijn belangrijk bij autoverzekeringen. Bij het afsluiten van het contract en tijdens de looptijd ervan moet de verzekeringsmaatschappij de precieze identiteit en de status van de bestuurder(s) kennen om het risico correct te kunnen inschatten. Jammer genoeg wordt daarmee soms opzettelijk gefraudeerd.

Niet-aangegeven bestuurder

Bij het afsluiten van een contract is het verboden om als voornaamste bestuurder een persoon te vermelden die ouder is dan de echte voornaamste bestuurders. Als de voornaamste bestuurder in de loop van het contract verandert, moet dat ook worden aangegeven.

Veel jongeren die net hun rijbewijs behaalden, rijden met een auto waarvoor één van de ouders is vermeld als voornaamste bestuurder. Nochtans moet aan de verzekeringsmaatschapij gemeld worden dat het de jongere is die het voertuig bestuurt, zodat de premie kan aangepast worden. Er kunnen zich twee gevallen voordoen:

  • De jongere rijdt af en toe met de auto. Dan moet hij/zij opgegeven worden als de gebruikelijke bestuurder, de voornaamste bestuurder blijft dan de ouder.
  • De jongere rijdt regelmatig met het voertuig, bijvoorbeeld elke dag naar de universiteit. Dan vereist de wet dat hij/zij vermeld staat als voornaamste bestuurder.

Fraude

In de praktijk merken verzekeringsmaatschappijen regelmatig dat de identiteit van de voornaamste bestuurder opzettelijk verkeerd wordt opgegeven, om een lagere premie te krijgen of de weigering van de dekking te voorkomen.

Het risico moet echter correct worden aangegeven zodat de verzekeringsmaatschappij kan beoordelen hoe de bestuurder het best kan worden verzekerd en de premie kan bepalen. Een opzettelijk onjuiste aangifte leidt tot sancties:

  • Weigering van tussenkomst.
  • De verzekeringsmaatschappij eist de terugbetaling van alle schadevergoedingen bij een ongeval.
  • Nietigverklaring of opzegging van het contract.
  • De maatschappij kan beslissen om de schade aan de auto niet te vergoeden en toch de reeds betaalde premies behouden
Cambien
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×