+32 (0)56 36 17 10 ma. t/m vr. van 8-12 en 13:30-17:30
×

Nieuwtjes en klanten in de kijker

Lees onze nieuwtjes op de site en blijf  via onze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe diensten en belangrijke wijzigingen op vlak van uw risico's.

Klantenzones

Fiscale aftrek van premies IPT in coronatijden

Al van bij het begin van de coronacrisis stelt zich de vraag over de mogelijke fiscale gevolgen voor IPT-premies in de situatie dat een zelfstandige bedrijfsleider zijn bezoldiging verlaagt of zelfs opschort en op nul brengt. De vraag is of de vennootschap daardoor mogelijk de fiscale aftrek van de IPT-premies zou verliezen, omdat ze niet meer zouden voldoen aan de 80 %-regel, en/of er zelfs een belastbaarheid van de premies als voordeel alle aard dreigt, als er geen sprake meer zou zijn van een ‘regelmatige en minstens maandelijkse bezoldiging’. 

2020
In december 2020 was er reeds een Circulaire1 verschenen, die voor een specifieke situatie een versoepeling bood voor het jaar 2020. 
De versoepeling gold enkel voor bedrijfsleiders die in 2020 een overbruggingsrecht konden genieten2 en gedurende die maanden hun bezoldiging hebben stopgezet.

  • Het gedeelte van de premie dat de 80 %-grens zou overschrijden, kan beschouwd worden als een voorschot op de maximaal aftrekbare premie van het volgende boekjaar, op voorwaarde dat het correct wordt overgeboekt3 en dat er in 2021 rekening mee wordt gehouden bij de berekening van de 80 %-grens.
  • Die 80 %-regel mag gerekend worden op de toegekende of betaalde bezoldigingen in 2020 (zonder het overbruggingsrecht mee te tellen).
  • Voor een zelfstandige bedrijfsleider met een regelmatige maandelijkse bezoldiging van 4.000 euro in 2020, die gedurende twee maanden zijn bezoldiging stopzette en een overbruggingsrecht genoot, zal de 80 %-grens in 2020 dus berekend worden o.b.v. een jaarinkomen van 10 x 4.000 euro (en niet 12 x 4.000 euro). Het deel van de in 2020 betaalde premie dat hierdoor niet aftrekbaar zou zijn, kan worden overgeboekt naar 2021 en komt daardoor in mindering van de maximaal aftrekbare premie in 2021.
  • U kan in samenspraak met uw boekhouder gebruikmaken van deze mogelijkheid om te vermijden dat er een fiscale aftrek verloren gaat. 

2021
​​​​​​​Nu is een nieuwe Circulaire verschenen4 die de vorige preciseert en aanvult 

  • De hierboven vermelde mogelijkheid om de premie van 2020 (deels) over te boeken naar 2021 als men recht heeft op een overbruggingsrecht, geldt ook wanneer de bezoldiging niet is stopgezet, maar verlaagd is of wanneer de bedrijfsleider enkel een voordeel alle aard behoudt.
  • De regeling omtrent de berekening van de normale brutojaarbezoldiging en de mogelijkheid tot overboeken van (deel van) de premie gelden onder dezelfde voorwaarden (recht hebben op een overbruggingsrecht) ook voor 2021, waardoor de premie van 2021 op dezelfde manier ook (deels) kan overgeboekt worden naar 2022. 


In het geval de bedrijfsleider geen recht had of heeft op het overbruggingsrecht, of wanneer men geen gebruik maakt van de mogelijkheid geboden door de Circulaire, geldt de gebruikelijke werkwijze voor berekening van de 80 %-regel.              

1 Circulaire 2020/C/153 over de berekening van de 80 %-grens van 14/12/2020
2 Daarmee worden de bedrijfsleiders bedoeld waarvoor er tijdelijke maatregelen in het kader van de crisis door COVID-19 van toepassing zijn zoals voorzien in de wet van 23/03/2020 tot wijziging van de wet van 22/12/2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen
3 Via de overlopende rekening van het actief 49 ‘over te dragen kosten’.
4 Circulaire 2021/C/55 - Addendum aan de circulaire 2020/C/153 over de berekening van de 80 %-grens van 10.06.2021 ​​​​​​​                                                                                                                

Cambien
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×